پرداخت حق‌الزحمه داوران مقالات

به اطلاع داوران محترم می‌رساند که این مجله در قبال داوری مقالات حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید.