اصول اخلاقی انتشار مقاله

 منشور اخلاق نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی

  • تبعیت از قوانین cope:

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین  کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیش‌گیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید".   

  از کلیه شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است:

    سردبیر و هیأت تحریریه 

 پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می‌باشد. سردبیر با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی وغیره همچنین صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌نماید.

 عدالت: سردبیران وظیفه قضاوت در مورد مقالات را صرفاً از لحاظ شایستگی علمی برعهده دارد و باید بدون طرفداری یا کینه‌توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل نماید.

 محرمانه بودن: سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کنند.

 عدم‌افشا و استفاده شخصی: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده‌اند نباید در پژوهش شخصی سردبیر و یا هیأت تحریریه، بدون کسب رضایت مکتوب نویسنده، استفاده شوند. اطلاعات و یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند.

 داوران

  پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و یا رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقاء مقاله آن‌ها سهیم می‌باشند.

 حق امتناع و عدم‌ پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کند، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند.

 محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

 عدم‌سوگیری: داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

منابع: داوران موظفند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

 تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرآیند ارزیابی به‌دست آورده‌اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع  کنند.

   نویسندگان

 مقالات ارسالی باید در زمینه­ ی تخصصی نشریه و علمی – پژوهشی، مسئله ‌محور ، نوآورانه و دارای جنبه آموزشی حاصل کار پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.

مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد، به همین دلیل تکمیل  فرم‌ تعهدنامه  نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.

 در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.

مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

  مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

 در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف نویسندگان در اصلاح موارد ذکر شده در مقاله در بازه ی زمانی در نظر گرفته شده، و یا بازپس گرفتن مقاله پس از ارسال به داوری و یا مشخص شدن ارسال مقاله بصورت همزمان برای مجله دیگر، اسامی نویسندگان به دلیل اتلاف وقت داوران محترم و کلیه کادر فصلنامه در بررسی دستنوشته، در لیست سیاه قرار می‌گیرد تا مقاله ای از این نویسندگان دریافت نگردد بلکه از تکرار موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.

  گزارش یافته‌ها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌ نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد. اظهارات مبهم و غیر اخلاقی بوده و غیر قابل قبول می باشند.

 

 سرقت علمی: سرقت ادبی چه از دیگران و چه از خود رفتار انتشاراتی غیر اخلافی و غیر قابل پذیرش است. نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آن‌ها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند.

اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی بفرستد.

 سپاسگزاری: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند .همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

 تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسنده مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.

 تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند. 

 بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید. حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده عهده­ دار مکاتبات  پس از پذیرش مقاله برای چاپ مجاز نیست. اگر سردبیر یا ناشر از طریق شخص یا اشخاصی غیر از نویسنده اصلی متوجه اشتباه مهمی در مقاله چاپ شده گردد، وظیفه نویسنده است که اشتباه را پیگیری نموده و آن را اصلاح نماید و سردبیر را از اصالت و صحت مقاله مطمئن سازد.

 نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

شرایط مجوز (Licence Terms)

 کل محتوای مجله آزادانه برای مقاصد غیر تجاری در دسترس بوده و کاربران مجاز به استفاده از اطلاعات فراهم شده در مقالات این مجله مشروط به ذکر منبع و مرجع، می­باشند.

سیاست دسترسی آزاد (Open Access Policy)

  با راه ­اندازی یک سیستم مدیریت یکپارچه برای نشریات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، همه مقالات مجله «فیزیولوژی محیطی گیاهی» بدون هیچ هزینه ­ای به صورت برخط (دسترسی آزاد) در دسترس هستند. ما با باور به این اصل که قرار دادن آزادانه نتایج پژوهش‌­ها در دسترس عموم به تبادل بیشتر دانش در سطح جهان کمک می کند، به سیاست فراهم ساختن دسترسی باز (Open Access) به مجله به صورت برخط (آنلاین) متعهدیم، تا بدین وسیله فرصتی برای پژوهشگران مختلف جهت انتشار مقالات خود به شکل رایگان، و برای دسترسی رایگان به تمام مقالات منتشر شده فراهم آوریم.

واگذاری حق چاپ و نشر مقاله (Copyright):

بدین‌وسیله مؤلف یا مؤلفان کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله فوق را به‌صورت دائمی به مجله «فیزیولوژی محیطی گیاهی» واگذار می‌نمایند و نسبت به آن هیچ‌گونه ادعائی نخواهند داشت (لازم به‌ذکر است که هر نویسنده می‌تواند با ذکر ماخذ مقاله خود را کپی و ارائه نماید).

 

دفتر نشریه علمی فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

اصالت مقاله  فرم تعهد نویسندگان

 فرم تعارض منافع نویسندگان

جهت دانلود روند نمایه مقاله در سایت الکترونیکی اینجا کلیک نمایید

 

 

WWW.PUBLICATIONETHICS.ORG

 

ﮔرﮔان- جاده کمربندی، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی، کد ﭘستی 49147-صندوق ﭘستی 717 ، دفتر مجله ، تلفکس 3332292-0171

آدرس وب سایت:

                          http://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/

 با سلام و احتــرام، موارد زیر در خصوص مقاله ارایه شده به استحضار می‌رساند:

 

1-  مقاله اینجانب/اینجانبان با عنوان: «......................................................................................................» تاکنون به هیچ مجله یا مجله‌های دیگر ارسال نشده و در هیچ مجله‌ای به چاپ نرسیده است.

 

2-  اسامی نگارنده/گان  و ترتیب آنها همانند ترتیبی که روی مقاله نوشته شده است، صحیح بوده و در نهایت به ترتیب زیر که به امضاء رسیده، می‌باشد.

 

3-   اینجانب/اینجانبان «...............» نفر به عنوان نگارنده/گان مقاله، صحت بندهای 1 و 2 این تعهدنامه را تأیید می‌کنم/می‌کنیم.

 

4-  اینجانب «...............................................» نویسنده مسئول و عهده‌دار مکاتبات این مقاله با مشخصات زیر می‌باشم.

 

5-  این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی    رساله دکتر تخصصی    پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد    می‌باشد.

 

 نام و نام‌خانوادگی(نویسنده مسئول) «..............................»

 

رایانامه دانشگاهی(ایمیل آکادمیک):                              

 

شماره نمابر(فاکس):                     شماره تلفن ثابت:                    شماره تلفن همراه:             

 

نشانی(با ذکر کد پستی):                                                                   

 

                                                                                                امضاء و تاریخ

 نام و نام‌خانوادگی نگارنده اول «..............................» با معرفی:                                              

 

                                                                                                امضاء و تاریخ

 

نام و نام‌خانوادگی نگارنده دوم «..............................» با معرفی:                            امضاء و تاریخ

 

نام و نام‌خانوادگی نگارنده سوم «..............................» با معرفی:                                امضاء و تاریخ

 

نام و نام‌خانوادگی نگارنده/گان بعدی به ترتیب «..............................»    با معرفی:

 

«خواهمشند است تعهد‌نامه توسط تمامی نویسندگان امضا گردد »

بدون امضاء تعهدنامه مورد قبول واقع نمی‌شود.