اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 736
تعداد پذیرش 253
تعداد عدم پذیرش 384
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 305

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 47781
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 60965
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 132 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 171 روز
درصد پذیرش 34 %