اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 717
تعداد پذیرش 243
تعداد عدم پذیرش 381
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 303

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 45200
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 58570
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 161 روز
درصد پذیرش 34 %