اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 798
تعداد پذیرش 286
تعداد عدم پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 323

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 440
تعداد مشاهده مقاله 178403
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141482
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 198 روز
درصد پذیرش 36 %