اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 703
تعداد پذیرش 226
تعداد عدم پذیرش 376
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 299

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 42263
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55705
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 135 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 152 روز
درصد پذیرش 32 %