پرسش‌های متداول

نحوه ارسال مقاله به نشریه "فیزیولوژی محیطی گیاهی" به چه صورت می باشد؟

در این نشریه، مقالات به صورت آن لاین پذیرش (Online Submission) و داوری (Online Review) می گردد. لازم به ذکر است هیچ فایلی خارج از سامانه، اعتبار و کاربردی ندارد.

نحوه پی گیری مقالات ارسالی به چه صورت است؟

پس از گذشت یک ماه و نیم از بررسی اولیه مقاله و ارسال مقاله به کارتابل سردبیر، چنانچه مقاله در وضعیت {در حال داوری} قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای مدیر اجرایی نشریه ارسال نمایید:

plant_research@yahoo.com

در ایمیل کد رهگیری، عنوان مقاله، نام نویسنده مسئول مکاتبات و نام نشریه درج گردد.

مجله چند نسخه در سال منتشر می شود؟

از سال 1385 مجله به صورت فصلنامه و چهار نسخه در سال منتشر می‌گردد.

آیا یادداشت علمی و یا مقاله کوتاه پذیرش می شود؟

خیر

در صورت داشتن تمایل به داوری مقاله چه باید کرد؟

چنانچه عضو هیات علمی دانشگاه (دولتی و آزاد) و یا مراکز تحقیقاتی کشور هستید و به عنوان داور در سامانه تعریف نشده اید، با مدیر اجرایی مکاتبه نمایید تا در صورت داشتن شرایط لازم، کارتابل نقش داور تعریف و فعال شود.

آیا هزینه ای برای داوری و چاپ مقالات دریافت می گردد؟

بله. از تاریخ 1396/01/01 مبلغ 150/000 تومان جهت داوری مقالات و در صورت پذیرش مقاله، مبلغ 350/000 ریال جهت هزینه چاپ دریافت می گردد.

چنانچه نویسنده مسئول مکاتبات به دیگر نویسندگان دسترسی ندارد، در فرم تعهدنامه می تواند به جای آنها امضا کند؟

خیر. در صورت عدم دسترسی به دیگر نویسندگان باید امضای اسکن شده در فایل درج گردد.

اگر در ارسال مقاله مشخصات نویسنده(گان) به اشتباه درج شد و یا نام نویسندگان با ترتیب اشتباه وارد سامانه شد، چه باید کرد؟

پس از بررسی اولیه و ارسال مقاله برای سردبیر نمی توان تغییری در مشخصات درج شده ایجاد کرد. لذا چنانچه مقاله مورد بررسی قرار گرفت و برای اصلاح به نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردید، می توانند مشخصات را اصلاح کنند.

در مرحله اولیه ارسال مقاله، نویسنده مسئول مکاتبات باید چه صفحاتی را مطالعه کند؟

صفحات راهنمای نویسندگان، پرسش های متداول و فرآیند پذیرش مقالات {به نوار ابزار بالای صفحه مراجعه شود.}

در صورت عدم پذیرش مقاله، آیا مبلغ واریز شده عودت داده می شود؟

خیر