اهداف و چشم انداز

 

فصلنامه فیزیولوژی محیطی گیاهی بر پاسخ گیاهان به عوامل محیطی زیستی و غیرزیستی تمرکز کرده است. هدف این مجله مرور و ارائه دانش امروزی و یافته‌های جدید در حوزه تاثیر محیط بر متابولیسم و سازش گیاهی در سطوح مختلف مولکولی، بیوشیمیایی و فیزیولوژی در گیاه است. این نشریه با هدف ارتقاء سطح علمی کشور با بهره‌گیری از متخصصان مجرب اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای اصیل علمی و به روز محققان که در قالب مقالات کامل و همچنین مقالات مروری تهیه شده باشند و قبلا در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشند را مورد بررسی قرار داده و بعد از انجام فرآیند داوری تخصصی و دقیق و اخذ پذیرش، نسبت به چاپ و انتشار آنها اقدام خواهد نمود.

فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه تولیدات زراعی و سایر علوم وابسته.

کمک به پیشرفت و اعتلای دانش و نوآوری علمی تولیدات گیاهی در زمینه های گیاهان صنعتی، غلات، دیم کاری، گیاهان علوفه ای، اکو فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت.

ارائه راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر مشکلات و مسائل کشاورزی کشور.

 

     حوزه ها و موضوع های اولویت دار نشریه جهت بررسی و انتشار را می توان چنین بر شمرد:

 

نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی در زمینه های فیزیولوژی محیطی گیاهی

    اکوفیزیولوژی

    تنش های محیطی

    به ­زراعی

    و رابطه آب و خاک و گیاه

 

    رعایت اصول نگارش بر اساس ضوابط و فرمت نشریه، همراه با ارائه نتایج تجزیه واریانس و انجام مقایسه میانگین داده ها بر اساس آزمون های معتبر، استفاده از منابع جدید در تهیه مقاله و داشتن نو آوری، از شروط اولیه بررسی مقالات در این نشریه می باشد.

 

 

    چشم انداز نشریه:

  • تبادل اطلاعات بین محققین حوزه زیست شناسی و کشاورزی
  • ایجاد دسترسی رایگان محققین به نتایج و یافته های سایر محققین
  • نمایه سازی نشریه در پایگاههای معتبر مختلف داخل و خارج