درباره نشریه

نشریه فیزیولوژی محیطی گیاهی  با کسب مجوز در تاریخ 1384/5/26 به شماره 84/104429 از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز و در تاریخ 1394/4/6 به شماره نامه 3/18/64771 موفق به کسب درجه علمی و پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. مقالات این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه می‌گردد.