دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-111 
3. اثر نانولوله های کربنی چند جداره بر تحریک ریشه‌زایی قلمه‌های به‌لیمو (Lippia citriodora L.)

صفحه 21-31

ذبیح‌اله ریگی کارواندری؛ محمد جمال سحرخیز؛ فاطمه رئوف فرد؛ مهرداد زرافشار