دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. اثر سویه‌های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

محمدحسین انصاری


2. بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی . Smyrnium cordifolium Boiss در منطقه بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمندراد؛ بختیار فتاحی؛ رضوان کرمی برزآباد؛ آزاده آفریگان


3. اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گندم تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

بهزاد کاویانی


4. اثر کاربرد هورمون سایتوکینین و آهن بر عملکرد دانه و میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

کیانوش حمیدیان؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ اسلام مجیدی


5. مقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه Juniperus communis در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

سیدجابر نبوی؛ سید حسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی


6. تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون‌ بومی در استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی


7. تاثیر رویشگاه، قطر ریشه و نوع بافت بر میزان برخی مواد ثانویه شیرین‌بیان در خراسان رضوی (قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

خدایار همتی؛ نسترن همتی؛ اعظم قائدی


9. تأثیر نانو ذرات نقره و وزن بنه بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک زعفران (Crocus sativus L) تحت شرایط اقلیمی سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

فاطمه محمودی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ احمد احمدیان


10. تغییرات در جوانه زنی، قدرت بذر و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانتی در بذرهای پنبه در طی زوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

فرشید قادری‌فر؛ امید سنچولی؛ حمیدرضا صادقی پور


11. بررسی اثر محیط غرقاب و خشک بر ظهور نواحی ژنی کنترل کننده صفات گیاهچه‌‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

بهاره قاسمی؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عباس بیابانی؛ محمد جواد شیخ زاده


12. تأثیر کود های ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

حسین رضوانی؛ نسترن همتی


13. ویژگی‌های اسانس گیاه دارویی مریم‌گلی سوری (Salvia syriaca L.) تحت تأثیر اقلیم و مراحل فنولوژیکی در مناطق استان چهارمحال‌ و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

فاطمه باقری؛ مهراب یادگاری


14. تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو؛ محمد مقدم


15. پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل و انتخاب برترین ژنوتیپ‌ها در برنج (Oryza sativa L.) براساس شاخص‌های BLPSI و LPSI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مهناز کاتوزی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی


16. بررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گندم (.Triticm aestivum L) با استفاده از منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این عناصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

محمدعلی رضایی؛ حسین عجم نوروزی؛ مهرعلی محمود جانلو؛ حسن مدرس زاده


17. تاثیر آبیاری تکمیلی و کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر بر اجزای پر شدن دانه‌ی جو دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

ندا عبادی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده


18. ارزیابی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و نانو کلات آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی بنفشه معطر (odorata L. Viola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

اسماء حسنوند؛ لیلا فهمیده؛ فاطمه بیدرنامنی


19. تأثیر کاربرد ریشه‌ای و برگی سلنیوم بر تعدادی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

معصومه عابدینی؛ میثم قره باغی؛ سکینه مرادخانی


20. بررسی برخی صفات فیزیومورفولوژیکی توده های مختلف خرفه (L. portulaca oleracea) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

الهام عزیزی؛ یونس رضاپور جغال؛ منصوره کرمانی؛ علی معصومی


21. بررسی اثر اندازه میوه و موقعیت آن روی تاج درخت بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، کربوهیدرات و ترکیبات زیست فعال پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson Navel)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

سمیه رضایی؛ جواد فتاحی مقدم؛ پروانه راهداری؛ بابک باباخانی؛ محمود اسدی


22. مدیریت تنش خشکی با استفاده از هورمونها و عنصر روی بر عملکرد ذرت 704 (Zea Mays L.) در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ ساناز سلیمان پور؛ امیر عباس موسوی میرکلائی


23. تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و تولید اسانس به‌لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

محمد مقدم؛ لیلا مهدی زاده؛ سارا فرسرایی


24. تأثیر سولفات روی و جیبرلیک اسید بر بهبود تبادلات گازی و عملکرد لوبیا سفید در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

عارفه عباسی؛ عباس ملکی؛ فرزاد بابایی؛ هوشمند صفری؛ علیرض رنگین


25. تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و مولفه های کارایی عناصر در کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

فرزاد بابایی؛ اسماعیل گنجینه؛ افشین مظفری؛ محمد میرزایی حیدری؛ رحیم ناصری


26. تاثیر میزان مصرف آب و تنظیم کننده‌های رشد بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام پنبه در شرایط شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

اسحاق آرخی؛ حسین عجم نوروزی؛ الهام فغانی؛ کمال قاسمی بزدی


27. مقایسه تحمل به شوری سه ژنوتیپ امیدبخش زنبق آلمانی (Iris germanica L.) تلقیح شده با قارچ مایکوریزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا ضیایی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ محمد حسین عظیمی


28. تأثیر میکوریزا و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت (Zea mays)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

پوریا مظلوم؛ محسن پیمان یونس پور؛ مرتضی سام دلیری؛ امیر عباس موسوی میرکلائی؛ مرتضی مبلغی


30. پاسخ دفاع بیوشیمیایی خیار گلخانه ای به بیماری کمپلکس نماتد ریشه گرهی و قارچ پژمردگی فوزاریومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مهدی محمدیان سرچشمه؛ سعید رضائی؛ علیرضا ایرانبخش


31. تاثیر جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‌زنی و مقاوم سازی گونه vahl. Cassia angustifolia تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک Eucalyptus camaldulensis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مهدی اران


33. بررسی الگوی پروتئینی و میزان انباشتگی کادمیوم در گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت تیمار کادمیوم و اسید سالیسیلیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

سکینه مرادخانی


34. تاثیر علف‌کش پرتیلا‌کلر بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیک جلبک سبز کلرلا ( Chlorella vulgaris)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

حمید صالحیان؛ مهدیه شاکری؛ مریم صالحیان


35. برهمکنش کروم و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و محتوای سدیم و کروم گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


36. پایش تغییرات پوشش گیاهی استان گلستان ومجموعه تالاب های بین المللی (آلما گل، آلاگل و آجی گل ) و دلایل آن بر اساس تحلیل دو زمانه NDVI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

آزیتا مهرانی؛ برهان ریاضی؛ سید احمد میر باقری؛ نعمت الله خراسانی


37. بررسی تاثیر سینرژیستیک گیاه پالایی و ایزوله باکتریایی در حذف هیدروکربن‌های آروماتیک حلقوی (PAHs) از خاک آلوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مهدی خزائی؛ علیرضا اطمینان؛ سولماز دشتی؛ سیداحمد حسینی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی


39. پاسخ های ریختی، فیزیولوژیکی و آنزیمی نهال های توسکا ییلاقی نسبت به تنش کم آبی با تلقیح قارچ میکوریز ریزوفاگوس ایریگولاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا بور؛ قاسم علی پاراد؛ سید محسن حسینی؛ احسان قنبری


40. بررسی اثر کود نانوکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

سمیه عرفانی؛ محمد علی رضایی؛ فرهادفرهاد فرح‌وش؛ مهرعلی محمود جانلو


42. تاثیر نانو ذرات نقره‌ی سنتز شده زیستی بر روی برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بنفشه سه رنگ (Viola tricolor L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

عارفه حسنوند؛ سارا سعادتمند؛ حسین لاری یزدی؛ علیرضا ایرانبخش


44. ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) در تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده


45. اثر منابع مختلف کود های زیستی و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر ویژگی‌های مرفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم Triticum aestivum L (رقم مروارید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

هادی جهانشاهی؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی؛ محمدعلی رضایی؛ هدیه مصنعی


46. بررسی اثر آللوپاتیکی علف هرز خربزه وحشی Cucumis melo L. بر رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دو گیاه کلزا (Brassica napus L) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

نشاط نوروزی؛ مریم نیاکان؛ مهدی عبادی؛ معصومه یونس آبادی


47. نوسان ویژگی های فیزیولوژیکی و سیگنال های تحملی در بذور مادری و بذور در معرض خشکی قرارگرفته در گیاه پنبهGossypium hirsutumL)).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

محمد حبیبی؛ محمد علی رضایی؛ الهام فغانی؛ مهرعلی محمود جانلو؛ محمدحسین رزاقی


48. بررسی رشد ، فعالیت نیترات ردوکتازی، محتوای کلی فلاونوئیدها، آنتوسیانینها و برخی عناصر در گیاه زینتی-دارویی زامیفولیا (.Zamioculcas zamiifolia Engl)تحت اثر سه نوع کود نیتروژنه در شرایط گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

علیرضا رحمانی؛ آرین ساطعی؛ مهدی عبادی؛ مازیار احمدی گلسفیدی


49. بررسی تاثیر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام ماش (Vigna Radiate L.) در شرایط تنش کم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

محمد جهانبخشی؛ مهدی صادقی؛ محمود توحیدی؛ فرید فتوحی؛ سیدعلی فاضل زاده


50. بررسی اثر دگر‌آسیبی عصاره کنجد زراعی .Sesamum indicum L بر پارامترهای رشد، سیستم فتوسنتزی و اسمولیت پرولین در گیاه سویا Glycine max(L.)Merrill و علف هرز نیلوفرIpomoea sp

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

فاطمه تازیکی؛ مریم نیاکان؛ مهدی عبادی؛ معصومه یونس ابادی


51. بررسی مقایسه‌‌ای اثر برخی از انواع کودهای نیتروژنه بر رشد، محتوای آلکالوئیدی و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه زینتی-دارویی آگاو آمریکایی (Agave Americana cv marginata) در شرایط کشت گلخانه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

ابراهیم جوکار؛ آرین ساطعی؛ مهدی عبادی؛ مازیار احمدی گلسفیدی


52. برهمکنش شوری و کروم بر پیگمان‌ها و عملکرد فتوسیستم II خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان