کلیدواژه‌ها = کارایی فیزیولوژیک نیتروژن
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ کارایی فیزیولوژیک نیتروژن گلرنگ به مصرف کودهای دامی و شیمیایی در منطقه کاشان

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 53-64

محمد میرزاخانی؛ مرجان قنبری کاشان؛ سید امیرفرید هاشمی