کلیدواژه‌ها = تلقیح باکتریایی
تعداد مقالات: 2
1. اثر پرایمینگ شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه باقلا (Vicia faba L.)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 73-83

رضا درشین زنوش؛ محمد حسین انصاری؛ معرفت مصطفوی راد


2. اثر پرایمینگ شیمیایی و تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 73-83

محمدحسین انصاری؛ معرفت مصطفوی راد؛ رضا ذرشین زنوش