کلیدواژه‌ها = دور آبیاری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 43-53

امین الله باقری فرد؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد حسن بیگلویی؛ مهراورنگ قائدی


2. اثر سوپر جاذب بر کاهش اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی گل جعفری (Tagetes marigold)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 72-81

صفورا دهباشی؛ علیرضا لادن مقدم؛ علی غفوریان