کلیدواژه‌ها = صفات مورفولوژیکی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 1-12

قاسم علی پاراد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ علی خدادوست؛ سید احسان ساداتی؛ نبی عزیزی