کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 7
1. اثر تلقیح سویه‌های باکتری‌ محرک رشد بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک گندم تحت سطوح مختلف کود نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1394

بهزاد کاویانی


7. بررسی میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides در منطقه تیل آباد استان گلستان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 60-68

نرجس قزلسفلو؛ سیده خدیجه مهدوی؛ سید علی حسینی؛ محمد حسین ارزانش