کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثرات آلودگی هوا بر برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه Pyracantha crenulata واریته kansuensis در دو منطقه پاک و آلوده تهران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 75-84

طاهره ظفری؛ مریم بی خوف تربتی؛ فرهنگ مراقبی؛ رویا رضوی زاده


3. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیک و علل مقاومت درخت اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) تحت تاثیر آلودگی هوای شهر تهران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 48-56

سیده مهدخت مداح؛ فرهنگ مراقبی؛ ساسان فرهنگیان کاشانی؛ فرناز افدیده