کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 21
1. مطالعه درون شیشه‌ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی سیب‌زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 1-12

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری


7. بررسی اثر شوری بر برخی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک 12 ژنوتیپ گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 47-57

قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی


11. شناسایی مولکولی و مطالعه اثر کلرید سدیم بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Leptolyngbya sp. ISC25

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 151-160

شقایق ایرانشاهی؛ ندا سلطانی؛ طاهر نژاد ستاری؛ شادمان شکروی؛ مهروز دزفولیان


13. بررسی اکوفیزیولوژیک خوگیری جلبک خاکزی Microchaete sp. FS13 به تاثیر توام شوری و نور محدود افراطی

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 216-228

شیما چکی گر؛ شادمان شکروی؛ سمانه مروی زاده


15. بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 38-46

ابوالفضل لولایی؛ سعید سماوات؛ شهروز حبیبی


16. تاثیر عصارهی کودهای دامی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی (Salvia officinalis) و رشد اولیهی مریم گلی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-10

شیرزاد سوره؛ رضا دلیری مقدم؛ حسین آروئی


18. ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط‌های شور و غیرشور

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 37-45

سیدجلال میرقاسمی؛ محمد علی رضایی؛ سیده سمانه موسوی خورشیدی


19. اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 62-71

عبد الرحیم نظری؛ محمد رضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ الهام فغانی


20. بررسی سیانوباکتری sp. Oscillatoria در شرایط محدودیت، محدودیت نسبی و عدم محدودیت دی اکسید کربن و اثر توام آن با شوری

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 72-78

مریم صفایی کتولی؛ شادمان شکروی؛ فریبا امیرلطیفی؛ زهرا حسینی کلبادی


21. اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 22-33

عمران عالیشاه؛ مریم نیاکان؛ شهربانو غفوری