کلیدواژه‌ها = شناسایی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت‌های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 16-21

سیدمصطفی گلدانساز؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ محمد باقر رضایی؛ محمدعلی زارع چاهوکی