کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 14
1. تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو؛ محمد مقدم


2. تأثیر کاربرد ریشه‌ای و برگی سلنیوم بر تعدادی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

معصومه عابدینی؛ میثم قره باغی؛ سکینه مرادخانی


3. بررسی برخی صفات فیزیومورفولوژیکی توده های مختلف خرفه (L. portulaca oleracea) تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

الهام عزیزی؛ یونس رضاپور جغال؛ منصوره کرمانی؛ علی معصومی


4. تاثیر میزان مصرف آب و تنظیم کننده‌های رشد بر صفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام پنبه در شرایط شهرستان گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

اسحاق آرخی؛ حسین عجم نوروزی؛ الهام فغانی؛ کمال قاسمی بزدی


5. بررسی اثر کود نانوکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش کمبود آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

سمیه عرفانی؛ محمد علی رضایی؛ فرهادفرهاد فرح‌وش؛ مهرعلی محمود جانلو


6. ارزیابی و مقایسه ده اکوتیپ از گیاه دارویی کلپوره (Teucrium polium L.) در تحمل به تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا توحیدی؛ حمید سبحانیان؛ امین باقی زاده


8. تاثیر محلول‌پاشی نانو دی‌اکسید تیتانیوم و اسید سالیسیلیک بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه سرخارگل (Echinaceae purpurea L.) در شرایط کمبود آب

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 95-106

آسیه امید حقی؛ ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ فرهاد فرح‌وش؛ مهرداد یارنیا؛ عبداله حسن زاده


9. عملکرد ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) به کاربرد منابع مختلف کودی تحت شرایط دیم

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 107-124

رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ عباس سلیمانی فرد