نویسنده = محبت نداف
تعداد مقالات: 2
1. برهمکنش شوری و کروم بر پیگمان‌ها و عملکرد فتوسیستم II خرفه (Portulaca oleracea L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


2. برهمکنش کروم و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 17-26

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان