نویسنده = غلامرضا گوهری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نانو اکسید روی بر مراحل ضدعفونی، استقرار و پرآوری درون شیشه‌ای گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 48-60

احسان ثریا؛ غلامرضا گوهری؛ علیرضا مطلبی آذر؛ سعیده علیزاده سالطه


2. مطالعه درون شیشه‌ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی سیب‌زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 1-12

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری