نویسنده = مرتضی سام دلیری
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت تنش خشکی با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد و عنصر روی بر عملکرد ذرت (Zea Mays L.) 704 در استان اصفهان

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 106-118

مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ ساناز سلیمان پور؛ امیر عباس موسوی میرکلائی


2. تأثیر محلول‌پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی باقلا (Vicia faba L.)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 33-42

مرتضی سام دلیری؛ سمانه رودگرنژاد؛ امیر عباس موسوی میرکلائی؛ مجتبی نشائی مقدم