نویسنده = لیلا فهمیده
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و نانو کلات آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی بنفشه معطر (odorata L. Viola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

اسماء حسنوند؛ لیلا فهمیده؛ فاطمه بیدرنامنی


2. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 61-78

سحر مومنی؛ لیلا فهمیده؛ عباسعلی امام جمعه؛ مهدی سلوکی؛ جواد ظهیری


3. بررسی ژنوتیپ‌های انبه (Mangifera indica L.) جنوب ایران بر اساس شاخص‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 43-55

لیلا فهمیده؛ سمیرا عمرانی پور؛ براتعلی فاخری


4. ارزیابی ژنتیکی برخی جمعیت‌های گیاه دارویی زیره‌ سیاه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 78-91

لیلا فهمیده؛ لیلا جانی پور؛ بهمن فاضل نسب