نویسنده = اسماعیل سیفی
تعداد مقالات: 6
3. مقایسه‌ ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 52-65

اسماعیل سیفی؛ آرزو جلالی؛ سمیه ابراهیم نیا؛ حسین فریدونی


4. مقایسه‌ صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی محصولات بهاره و تابستانه سه ژنوتیپ انجیر در استان گلستان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 62-72

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم نژاد


5. مقایسه‌ صفات ریخت شناختی و فیتوشیمیایی محصولات بهاره و تابستانه سه ژنوتیپ انجیر در استان گلستان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 62-72

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم‌نژاد


6. تاثیر نوع شاخه و فصل برداشت برگ بر روی برخی مواد ثانویه در ژنوتیپ‌های بومی زیتون در استان گلستان

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 33-41

ملیکه سادات عمرانی؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی