نویسنده = فریبا شریف نیا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات گرده شناسی برخی از گونه‌های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 69-76

سید محمدمهدی حمدی؛ فریبا شریف نیا؛ سمانه سلوکی


2. گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 46-52

فریبا شریف نیا؛ سولماز چراغی ناو؛ فهیمه سلیم پور؛ سمانه آخوندی درزیکلائی