نویسنده = افشین رجبی خرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی سیانوباکتریISC62 Nostoc sp. در حذف فلز سنگین نیکل

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 65-74

زهرا مهدی پور؛ مهروز دزفولیان؛ ندا سلطانی؛ افشین رجبی خرمی