نویسنده = مریم نیاکان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر آللوپاتیکی علف هرز خربزه وحشی Cucumis melo L. بر رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دو گیاه کلزا (Brassica napus L) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

نشاط نوروزی؛ مریم نیاکان؛ مهدی عبادی؛ معصومه یونس آبادی