نویسنده = آسیه سیاهمرگویی
تعداد مقالات: 4
1. اثر کودهای زیستی بر برخی صفات کیفی علوفه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 72-81

آسیه سیاهمرگویی؛ محمد رضا راثی سرای؛ محمد یوسف ناصری


3. بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-12

الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی؛ مریم جهانی کندری؛ آسیه سیاهمرگویی


4. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی