نویسنده = ابوالفضل لولایی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر اوره، روی و آهن بر شاخص‌های مرفولوژی و فیزیولوژی انگور

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 43-52

مرجان آشوری؛ منوچهر کلهر؛ ابوالفضل لولایی؛ احمد ارشادی


2. اثر کاربرد اوره و اسید بُریک‌، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 44-51

ابوالفضل لولایی؛ کاظم سوری؛ سودابه جرجانی


3. اثرات محلول‌پاشی کلسیم، روی و نیتروژن بر رشد رویشی، زایشی و انبار‌مانی توت فرنگی رقم سیلوا

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 31-40

ابوالفضل لولایی؛ داوود هاشم آبادی؛ شهرام صداقت حور


4. بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 38-46

ابوالفضل لولایی؛ سعید سماوات؛ شهروز حبیبی


5. بررسی محلول پاشی اسید بُریک و کلرید کلسیم بر رشد رویشی و زایشی و انبارمانی توت فرنگی رقم «سلوا»

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 60-66

ابوالفضل لولایی؛ مصطفی مصطفوی؛ سعید سماوات