تعداد مقالات: 380
176. ارزیابی برخی صفات فیزیکوشیمیایی در ژنوتیپ‌‌‌های روغنی و کنسروی برگزیده زیتون (Olea europaea) سازگار با شرایط اقلیمی گرگان

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 54-68

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


180. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 61-78

سحر مومنی؛ لیلا فهمیده؛ عباسعلی امام جمعه؛ مهدی سلوکی؛ جواد ظهیری


181. ارزیابی و مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی برگ و صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 63-76

زهرا جهان تیغ حقیقی؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


182. تأثیر دور آبیاری و اسیدهیومیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 67-82

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد؛ محمدرضا عباسی؛ علیرضا طبسی


186. اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 48-58

نسرین فرهنگ مهر؛ مریم نیاکان؛ حسین زارعی


188. شناسایی برخی ترکیبات شیمیایی حاصل از استخراج چوب درون سنجد

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 48-55

امیر جوربندیان؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ هدی جعفرزاده


191. ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 52-64

فاطمه قلی زاده؛ ناهید رحیمی محمد آباد؛ حسین زارعی؛ خدایار همتی


192. مطالعه قابلیت تعدیل شوری و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک در سیانوباکتری Anabaena sp. FS76 تحت شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 52-59

زینب بادلی؛ شادمان شکروی؛ جلال الدین درخشانپور


194. استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس گونه گیاهی مرزه اورامانی Satureja avromanica Maroofi از کردستان

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 53-61

فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ قدرت اله طوقی


196. بررسی پتانسیل گیاه قاصدک Boiss.) (Taraxacum syriacum در انباشته سازی عنصر سنگین کادمیوم

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 53-61

مریم مرتاضی؛ مژگان فرزامی سپهر؛ فهیمه سلیم پور


197. بررسی برخی خصوصیات فردی گونه دارویی آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در منطقه بویراحمد

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 55-65

اسفندیار جهانتاب؛ محسن شرافتمند راد؛ بختیار فتاحی؛ رضوان کرمی برزآباد؛ آزاده آفریگان


199. تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر برخی ویژگی‌های زراعی و فنولوژیکی کلزا (رقم هایولا 401)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 56-64

علی مرتضی کیهانیان؛ حمیدرضا مبصر؛ مرتضی سام دلیری؛ سعید بخشی پور؛ صالح محمدی؛ بنت الهدی دمسی