تعداد مقالات: 380
51. اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (Populus deltoides Marsh.)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 12-24

مژگان فرزامی سپهر؛ محبوبه محمدی؛ مه لقا قربانلی


52. پاسخ فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط شور و غیرشور

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 12-20

سیده سمانه موسوی خورشیدی؛ محمد علی رضایی؛ حسین عباسپور


56. مطالعه پویایی عناصر غذایی اصلی گونه Bromus tomentellus Bornm طی روند تجزیه لاشبرگ

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 12-24

زینب جعفریان؛ زهرا یوسفی؛ محمد حجتی؛ محمد طیبی


58. بررسی پاسخ فیزیولوژیک و دفاع آنتی‌اکسیداتیو خردل سفید (Sinapis alba) تحت تنش کادمیم و سرب

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 12-24

احمد عبدل زاده؛ زهرا سلیمان نژاد؛ حمیدرضا صادقی پور


59. ارزیابی اثر مقادیر کمپوست نیشکر و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت‌دانه ای (Zea mays L.)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 12-20

سید کیوان مرعشی؛ فروغ زاده امیدی


60. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته ‌شده در منطقه کاشان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 13-21

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ جواد صفائی قمی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اسماء مازوچی


61. مطالعه نشانگرهای رنگدانه‌ای در انواع برگ‌های شمشاد طلایی (Euonymus japonicus Thunb.)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 13-20

نادر چاپارزاده؛ سمانه صفی خانی؛ لیلا زرندی میاندوآب


67. معرفی و بررسی شکل زیستی، خواص و قسمت‌های مورد استفاده فلور دارویی کفه ابرکوه یزد

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 16-21

سیدمصطفی گلدانساز؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ محمد باقر رضایی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


68. تنوع فیتوشیمیایی، بیوشیمایی و مولکولی انجیر (Ficus carica L.) در استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 16-28

اکبر قربانی؛ حمید حسن پور؛ سزایی ارجیشلی


69. بررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف علف‌هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبد کاووس

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 16-29

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عالیه سیدی؛ حسین صبوری؛ زینب اورسجی؛ عباس بیابانی


70. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه استبرق (Calotropts procera L) در مناطق خشک و شور استان گلستان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 16-31

مصطفی حمیدی؛ سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ احد یامچی؛ علی اصغر نصرالله نژاد


71. بررسی تغییرات مراحل فنولوژی گونه Poa bulbosa در مناطق نیمه استپی استان‌های گلستان و خراسان رضوی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 17-27

علی احسانی؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ فریده ثقفی خادم؛ قاسم علی ابرسجی؛ حسن اکبر پور


72. بررسی نقش اکسید نیتریک در تحمل به خشکی ماش (Vigna radiata L.)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 17-30

امید صادقی پور


73. اثر نظام‌های مختلف کودی زیستی، شیمیایی و تلفیقی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 19-30

سیما ابیار؛ براتعلی فاخری؛ حسین گرگینی شبانکاره؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مریم هراتی راد


74. تأثیر تنش سرما بر زنده‌مانی و تبادلات گازی نهال زیتون (Olea europaea L.)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 28-38

خدیجه مهاجری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ علی خدادوست