تعداد مقالات: 380
153. اثر تنش شوری بر رشد اندام‌های رویشی پونه معطر (Mentha pulegium L.)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 41-51

سایه جعفری؛ احمد مجد؛ فائزه شرعی


155. بررسی اثرات کمبود آب در مراحل مختلف رشد بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های لوبیا قرمز (Phaseolous vulgaris L.)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 41-50

شادی سادات مهاجرانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ حمید مدنی؛ شهرام لک؛ عادل مدحج


156. گیاهان دارویی منطقه چشمه انجیر شیراز

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 42-59

حمید صادقی؛ امیر برجیان


157. اثر سویه‌های فلورسنت سودومونادس (Pseudomonas fluorescent) بر وضعیت هورمونی، قندهای محلول و پرولین ذرت تحت تنش خشکی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 42-54

محمد حسین انصاری؛ محمد رضا اردکانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ داوود حبیبی


159. بررسی اثر اوره، روی و آهن بر شاخص‌های مرفولوژی و فیزیولوژی انگور

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 43-52

مرجان آشوری؛ منوچهر کلهر؛ ابوالفضل لولایی؛ احمد ارشادی


161. اثر کاربرد اوره و اسید بُریک‌، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 44-51

ابوالفضل لولایی؛ کاظم سوری؛ سودابه جرجانی


163. گزارش دو رکورد جدید از تیره Hylocomiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 46-52

فریبا شریف نیا؛ سولماز چراغی ناو؛ فهیمه سلیم پور؛ سمانه آخوندی درزیکلائی


164. بررسی اثر شوری بر برخی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک 12 ژنوتیپ گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 47-57

قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی


165. بررسی اثر نانوسیلور و اسانس‌های گیاهی بر برخی شاخص‌های ریختی و فیزیولوژیکی پس از برداشت گل بریده ژربرا

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 47-57

نازنین ایکانی؛ سپیده کلاته جاری؛ وحید عبدوسی؛ ابراهیم حسن زاده؛ سعید حسین زاده


166. توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه‌زنی بذرها و تکوین دانه رست‌های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 47-55

احمد مجد؛ هدیه دیباه؛ طاهر نژاد ستاری؛ فائزه قناتی


167. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیک و علل مقاومت درخت اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) تحت تاثیر آلودگی هوای شهر تهران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 48-56

سیده مهدخت مداح؛ فرهنگ مراقبی؛ ساسان فرهنگیان کاشانی؛ فرناز افدیده


170. اثرات دگرآسیبی ترشحات ریشه‌ای دو رقم برنج بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌رست‌های جو وحشی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 52-58

یلدا قطب زاده؛ هما محمود زاده؛ فروغ عباسی


171. مقایسه‌ ترکیب بیوشیمیایی روغن سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در مناطق مختلف استان گلستان

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 52-65

اسماعیل سیفی؛ آرزو جلالی؛ سمیه ابراهیم نیا؛ حسین فریدونی


172. ارزیابی اثر روی و سیلیس به روش‌های محلول‌پاشی نانوذرات و خاک‌مصرف بر برخی از صفات فیزیولوژیکی گیاه برنج (Oryza sativa L.)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 52-64

نوراله خیری؛ حسین عجم نوروزی؛ حمیدرضا مبصر؛ بنیامین ترابی


173. بررسی تاثیر پیش تیماری pH بر رشد و ویژگی های فتوسنتزی سیانوباکتریوم Fischerella sp. FS 18

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 52-65

بهاره عباسی؛ شادمان شکروی؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ آرین ساطعی؛ الهه کیائی


174. پاسخ کارایی فیزیولوژیک نیتروژن گلرنگ به مصرف کودهای دامی و شیمیایی در منطقه کاشان

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 53-64

محمد میرزاخانی؛ مرجان قنبری کاشان؛ سید امیرفرید هاشمی


175. تاثیر کاربرد بنزیل آدنین بر کاهش پراکسیداسیون لیپید و میزان کاروتنوئیدها درگل سوسن‌‌ (Lilium oriental cv. Belladona)

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 53-64

ریحانه عارف نیا؛ عبدالله حاتم زاده؛ محمود قاسم نژاد