تعداد مقالات: 380
226. شاخه‌زایی و ریشه‌زایی گیاه انجبار (Polygonum bistorta) در شرایط In vitro

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 60-66

نعیمه کاوسی؛ حسین عباسپور؛ مهرداد چائی چی


227. بررسی محلول پاشی اسید بُریک و کلرید کلسیم بر رشد رویشی و زایشی و انبارمانی توت فرنگی رقم «سلوا»

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 60-66

ابوالفضل لولایی؛ مصطفی مصطفوی؛ سعید سماوات


230. اثرات اندازه بذر و عمق کاشت بر صفات فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ جو در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 62-71

عبد الرحیم نظری؛ محمد رضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ الهام فغانی


231. مقایسه‌ صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی محصولات بهاره و تابستانه سه ژنوتیپ انجیر در استان گلستان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 62-72

زهرا کیخا؛ اسماعیل سیفی؛ فریال وارسته؛ عظیم قاسم نژاد


232. نقش درختچه ریش بز (Ephedra procera Fisch & Mey.) در جذب فلزات سنگین معدن منگنز رباط کریم

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 65-71

فرهنگ مراقبی؛ علی سلطانی جاوید؛ مژگان فرزامی سپهر


233. بررسی توانایی سیانوباکتریISC62 Nostoc sp. در حذف فلز سنگین نیکل

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 65-74

زهرا مهدی پور؛ مهروز دزفولیان؛ ندا سلطانی؛ افشین رجبی خرمی


234. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی و محتوای پرولین بذر تربچه (Raphanus sativus L.) در شرایط تنش شوری

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 65-74

محسن فرزانه؛ مژگان قنبری؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


237. شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام

دوره 8، شماره 31، پاییز 1392، صفحه 67-77

فریبا امیرلطیفی؛ ندا سلطانی؛ سارا سعادتمند؛ شادمان شکروی؛ مهروز دزفولیان


238. آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه علف‌های ‌هرز رایج منطقه گنبد کاووس

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 68-81

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ جواد بیات کوهسار؛ امیر قربانی؛ علی محمد خوجه؛ فاطمه حسنعلی زاده چاری


239. بررسی تنوع‌پذیری مورفولوژیک سیانوباکتریوم خاکزی Hapalosiphon sp. FS56 در شرایط توام pH، محدودیت نسبی دی اکسید کربن و محدودیت افراطی شدت نور

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 68-76

سارا جرجانی؛ شادمان شکروی؛ معصومه کوهساری؛ حوریه احمدی لیوانی؛ عادله کاویانی


240. مطالعات گرده شناسی برخی از گونه‌های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 69-76

سید محمدمهدی حمدی؛ فریبا شریف نیا؛ سمانه سلوکی


241. تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در تربت حیدریه

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 71-85

محمد کریمی فرزقی؛ زهرا منعمی‌زاده


242. بررسی پاسخ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ارقام خرفه (Portulaca oleracea L.) به تنش خشکی و محلول‌پاشی نانو کلات آهن

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 74-89

نفیسه مهدی نژاد؛ حمیده جمالپور؛ براتعلی فاخری؛ حمیده آزاد قوجه‌بیگلو


244. بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب درگیاه دارویی همیشه ‌بهار (Calendula officin alis)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 76-92

مهراب یادگاری؛ سمیرا اسکندری؛ رامین ایرانی پور


246. ارزیابی ژنتیکی برخی جمعیت‌های گیاه دارویی زیره‌ سیاه (Carum carvi)با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 78-91

لیلا فهمیده؛ لیلا جانی پور؛ بهمن فاضل نسب


248. اثرات تیمارهای دودی بر جوانه‌زنی بذرهای استراتیفیکاسیون شده گیاه دارویی- مرتعی کما (Boiss. Ferula ovina)

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 79-94

ساناز زرداری؛ فرشید قادری‌فر؛ حمیدرضا صادقی پور؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی


249. اثر محلول پاشی متانول بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سویا (Glycine max L.) تحت تنش خشکی

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 81-94

بهزاد امرایی؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حمید سبحانیان