تعداد مقالات: 380
127. بررسی کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی روغن اسانس سرشاخه‌های گلدار گیاه دارویی Achillea millefolium L. در منطقه مراوه‌تپه، استان گلستان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 34-41

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ معصومه مازندرانی؛ حسین بارانی


128. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی


129. غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقه‌رفتن و گرده‌افشانی در تعدادی از گونه‌های زراعی و هرز خانواده گندمیان

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 35-51

آرزو عبیدی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


132. ارزیابی پاسخ‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف پنبه (Gossypium hirsutum L.) در محیط‌های شور و غیرشور

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 37-45

سیدجلال میرقاسمی؛ محمد علی رضایی؛ سیده سمانه موسوی خورشیدی


133. بررسی اثر متقابل شوری و کلرید کلسیم بر صفات کیفی و عملکرد توت فرنگی رقم گامروسا

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 38-46

ابوالفضل لولایی؛ سعید سماوات؛ شهروز حبیبی


134. تغییرات سیستم‌های پاداکساینده در انواع برگ‌های رنگی شمشاد طلایی (Euonymus japonicus Thunb.)

دوره 12، شماره 45، بهار 1396، صفحه 38-50

نادر چاپارزاده؛ سمانه صفی خانی؛ لیلا زرندی میاندوآب


135. اثر تیمار گلایسین بتائین در کاهش آسیب سرما بر میوه انار در طول انبارمانی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 39-47

پرویز ملک زاده؛ علی اصغر حاتم نیا


136. مطالعه خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریشه ارقام عدس (Lens culinaris Medik) در پاسخ به تنش رطوبتی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 39-51

راهله احمدپور؛ سعید رضا حسین زاده؛ سمیه چاشیانی


141. ارزیابی دور آبیاری و پلیمر سوپرجاذب برخصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرتعی کبر (Capparis spinosa L.)

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 43-53

امین الله باقری فرد؛ یوسف حمیداوغلی؛ محمد حسن بیگلویی؛ مهراورنگ قائدی


144. تأثیر نانو اکسید روی بر مراحل ضدعفونی، استقرار و پرآوری درون شیشه‌ای گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 48-60

احسان ثریا؛ غلامرضا گوهری؛ علیرضا مطلبی آذر؛ سعیده علیزاده سالطه


146. اثرات دگرآسیبی پاراگزانتین بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی در گیاه کاهو(Lactuca sativa L.)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 53-62

نسترن اسدی؛ سید مهدی رضوی خسروشاهی