تعداد مقالات: 380
77. شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه زیره (Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn)

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 19-26

حمزه امیری؛ محمد مهدی دهشیری؛ مهری علیزاده بازگیر؛ جلال الدین امیری؛ اکبر اسماعیلی


78. ارزیابی کاربرد هورمون سیتوکینین و آهن بر عملکرد و میزان تجمع عناصر آهن، روی و منگنز در دانه ارقام نخود

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 19-32

کیانوش حمیدیان؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ اسلام مجیدی


79. بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 20-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


80. تأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 20-32

حسین عجم نوروزی؛ محمد رضا داداشی؛ ابوالفضل فرجی؛ هدیه مصنعی؛ محمد پسرکلی


82. اثر علف‌کش متریبوزین (سنکور) و آسکوربیک اسید بر برخی از صفات بیوشیمیایی گندم

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 21-29

راضیه رجبی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فائزه قناتی؛ فرزانه نجفی


84. بررسی اثر لجن فاضلاب و کودهای معدنی بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در برگ و دانه ذرت

دوره 8، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 21-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


87. اثر نانولوله های کربنی چند جداره بر تحریک ریشه‌زایی قلمه‌های به‌لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 21-31

ذبیح‌اله ریگی کارواندری؛ محمد جمال سحرخیز؛ فاطمه رئوف فرد؛ مهرداد زرافشار


90. اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 22-33

عمران عالیشاه؛ مریم نیاکان؛ شهربانو غفوری


92. مقایسه اثر سیلیکون معدنی و نانوسیلیکون بر برخی صفات بیوشیمیایی و فتوسنتزی در گیاه ذرت Zea mays L.تحت تنش شوری

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 23-38

محبوبه زراوشان؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور؛ پویان مهربان جوبنی


93. مطالعه موردی معدن مس میدوک با تکیه بر تراکم عناصر سنگین در خاک و گیاهان منطقه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 24-34

مریم زینلی نژاد؛ مژگان فرزامی سپهر


94. اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی‌های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 25-33

علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ رضا موسی زاده؛ حسین عراقی؛ یحیی سلاح ورزی


98. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 26-36

اسماعیل صدیقی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ یاسر اسماعیلیان