تعداد مقالات: 380
26. مدل‌سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف‌هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه

دوره 12، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 1-11

سمیه تکاسی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری


27. تعیین کلون‌های متحمل به تنش خشکی چای (Camellia sinensis L.) با بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدانت

دوره 13، شماره 49، بهار 1397، صفحه 1-12

مهدی رحیمی؛ مجتبی کردرستمی؛ مجتبی مرتضوی؛ صنم صفایی چایی کار


28. مطالعه درون شیشه‌ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی سیب‌زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 1-12

فرزانه فخیمی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ نعمت سخندان بشیر؛ غلامرضا گوهری


30. اثر کودهای زیستی بر اجزای عملکرد، عملکرد، پروتئین و روغن سویا (Glycine max Merrill.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 1-15

مجید قنبری؛ علی مختصی بیدگلی؛ پرنیان طالبی سیه سران


31. اثر تیمار شوری بر رشد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه سرخارگل ارغوانی (Echinacea purpurea L.)

دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-15

مهناز اقدسی؛ محمد فاطمی؛ اسیه اسدی رکابدارکلایی


32. بررسی صفات کیفی زردآلو رقم شاهرودی (Prunus armeniaca cv Shahroudi) در طی مراحل مختلف برداشت‌

دوره 14، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 1-11

جسیم طه؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


33. اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال‏های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 1-12

زهره ذوقی؛ سید محسن حسینی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ یحیی کوچ


35. ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-15

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه


36. بررسی برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) به سلنیوم تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 13-27

علیرضا ایرانبخش؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ بیتا زاجی


37. بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی منطقه خشک و نیمه‌خشک شمال ‌شرق استان گلستان

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 27-36

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ معصومه مازندرانی


39. بررسی اکولوژیک و شکل زیستی گیاهان اسانس‌دار استان یزد

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 8-24

عباس زارع زاده؛ علی میر حسینی؛ محمد رضا عربزاده؛ مهدی شمس زاده؛ محمد باقر رضایی


40. معرفی لیست فلورستیک منطقه سر علی آباد گرگان - ایران

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 9-25

سید علی حسینی


42. تأثیر اسیدآمینه L-آرژینین بر ریزش میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در پسته رقم احمدآقایی (Ahmad-Aghaei Pistacia vera cv )

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 10-20

مریم اسلامی نژاد؛ فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهر کلانتری؛ مسعود خضری


43. مطالعه نمو گامتوفیت ماده در گیاه گل گندم (.Centaurea depressa L)

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 10-18

ناصر حسنی؛ منا ناظمی


46. اثر هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

دوره 15، شماره 57، بهار 1399، صفحه 10-22

رضا شریفی اصل؛ مهناز جاسمی منش؛ محمد میرزایی حیدری


48. بررسی رنگیزه‌های فیکوبیلین در سویه‌های سیانوباکتری هتروسیست دار جدا شده از شالیزارهای شرق استان مازندران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 11-23

علی شمس؛ قربانعلی نعمت زاده؛ ندا سلطانی؛ شادمان شکروی


49. تعیین گونه های بومی و موثر گندمیان استان اصفهان در مقابله با فرسایش خاک

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 11-19

محسن کاویانی؛ پیمان آقایی؛ شکوفه نکوئی


50. مقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه پیرو (Juniperus communis) در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 11-18

سید جابر نبوی؛ سید حسن زالی؛ جمشید قربانی؛ سید یحیی کاظمی