تعداد مقالات: 380
326. بررسی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گیاه گندم (Triticm aestivum L.) با استفاده از منابع تامین نیتروژن و روی و برهمکنش این عناصر

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 27-44

محمدعلی رضایی؛ حسین عجم نوروزی؛ مهرعلی محمود جانلو؛ حسن مدرس زاده


327. اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 28-37

مهرداد زرافشار؛ سید کاظم بردبار؛ محمد متینی زاده؛ علیرضا عباسی؛ محمد رضا نگهدار صابر؛ شهرام احمدی؛ سعید بهرامی؛ حسن رضایی


330. اثر بستر کشت بر رشد و تحمل به شوری درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata Laxm.)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 43-57

مسعود دشتی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور


331. تأثیر نانو ذرات نقره و وزن بنه بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط اقلیمی سیستان

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 45-63

فاطمه محمودی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ احمد احمدیان


332. بررسی اثر پیش تیماری توام کلرور سدیم و زمان بر رشد، وضعیت رنگیزه‌های فتوسنتزی و نسبت‌های فتوسیستمی در سیانوباکتریوم خاکزی Calothrix sp. FS 65

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 48-60

حمیده سادات امیرلطیفی؛ شادمان شکروی؛ آرین ساطعی؛ مازیار احمدی گلسفیدی؛ مهرعلی محمود جانلو


333. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف داخلی و خارجی چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود

دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 58-71

حیدر عزیزی؛ اسمعیل نبی زاده؛ آزاد ابراهیمی؛ رحیم محمدیان


335. تاثیر آبیاری تکمیلی و کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر بر اجزای پر شدن دانه‌ی جو دیم(Hordeum vulgare L.)

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 64-79

ندا عبادی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی؛ راضیه خلیل زاده


337. بررسی برهم کنش زمان برداشت و دوره انبارداری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی میوه کیوی (Actinidia deliciosa)

دوره 15، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 79-93

محمود اسدی؛ سمیه روحانی؛ جواد فتاحی مقدم؛ بابک باباخانی؛ پروانه راهداری


343. مدیریت تنش خشکی با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد و عنصر روی بر عملکرد ذرت (Zea Mays L.) 704 در استان اصفهان

دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 106-118

مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ ساناز سلیمان پور؛ امیر عباس موسوی میرکلائی


345. تغییرات در جوانه زنی، قدرت بذر و فعالیت سیستم آنتی اکسیدانتی در بذرهای پنبه در طی زوال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

فرشید قادری‌فر؛ امید سنچولی؛ حمیدرضا صادقی پور


346. تأثیر کود های ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) در گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

حسین رضوانی؛ نسترن همتی


347. تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو؛ محمد مقدم


348. پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل و انتخاب برترین ژنوتیپ‌ها در برنج (Oryza sativa L.) براساس شاخص‌های BLPSI و LPSI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

مهناز کاتوزی؛ سعید نواب پور؛ حسین صبوری؛ علی اکبر عبادی


349. ارزیابی اثرات محلولپاشی اسید سالیسیلیک و نانو کلات آهن بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی بنفشه معطر (odorata L. Viola)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

اسماء حسنوند؛ لیلا فهمیده؛ فاطمه بیدرنامنی


350. تأثیر کاربرد ریشه‌ای و برگی سلنیوم بر تعدادی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گندم تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

معصومه عابدینی؛ میثم قره باغی؛ سکینه مرادخانی