اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 763
تعداد پذیرش 268
تعداد عدم پذیرش 391
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 312

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 385
تعداد مشاهده مقاله 167322
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134465
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 29 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز
درصد پذیرش 35 %