دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، بهار 1400، صفحه 1-126 
2. برهمکنش کروم و شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.)

صفحه 17-26

زهرا طالب زاده؛ راهله رهباریان؛ محبت نداف؛ حمید سبحانیان


8. مدیریت تنش خشکی با استفاده از تنظیم کننده‌های رشد و عنصر روی بر عملکرد ذرت (Zea Mays L.) 704 در استان اصفهان

صفحه 106-118

مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ ساناز سلیمان پور؛ امیر عباس موسوی میرکلائی