دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1399، صفحه 1-170 
4. اثر بستر کشت بر رشد و تحمل به شوری درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata Laxm.)

صفحه 43-57

مسعود دشتی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ علی مومن پور