دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، اسفند 1398، صفحه 1-133 
2. تأثیر تنش سرما بر زنده‌مانی و تبادلات گازی نهال زیتون (Olea europaea L.)

صفحه 28-38

خدیجه مهاجری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ علی خدادوست


7. بررسی جوانه‌زنی بذر و تغییرات فیتوشیمیایی دو توده گل گاوزبان ایرانی (Echium amuenum Fisch & C.A.Mey) تحت تاثیر منطقه کشت

صفحه 1-12

منیژه خورسندی آقایی؛ عظیم قاسم نژاد؛ سید جواد موسوی زاده؛ اسماعیل باباخانزاده سجیرانی