دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1398، صفحه 1-124 
3. بررسی خصوصیات فیزیولوژیک جلبک‌های سبز به منظور استفاده از آن‌ها به عنوان سوخت بیو‌دیزل

صفحه 30-46

رمضانعلی خاوری نژاد؛ فاطمه ملک احمدی؛ ندا سلطانی؛ فرزانه نجفی؛ طاهر نژادستاری


8. اثر بسترهای مختلف کشت بر برخی صفات فیزیکوشیمیایی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش خشکی

صفحه 104-116

مهسا بهرام پور؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ جلال غلام نژاد