دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 1-92 
2. بررسی اکولوژیک و شکل زیستی گیاهان اسانس‌دار استان یزد

صفحه 8-24

عباس زارع زاده؛ علی میر حسینی؛ محمد رضا عربزاده؛ مهدی شمس زاده؛ محمد باقر رضایی


5. گیاهان دارویی منطقه چشمه انجیر شیراز

صفحه 42-59

حمید صادقی؛ امیر برجیان


7. مطالعات گرده شناسی برخی از گونه‌های جنس Onosma L. (Boraginaceae) در ایران

صفحه 69-76

سید محمدمهدی حمدی؛ فریبا شریف نیا؛ سمانه سلوکی