دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-90 

پژوهشی

1. شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

صفحه 1-9

رضا موسی زاده؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی مختاریان


3. شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه زیره (Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn)

صفحه 19-26

حمزه امیری؛ محمد مهدی دهشیری؛ مهری علیزاده بازگیر؛ جلال الدین امیری؛ اکبر اسماعیلی