بررسی رفتارفیزیولوژیک سیانوباکتری کلوتریکس در معرض فلز سنگین نیکل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی، گروه زیست فناوری میکروارگانیسم های صنعتی

2 پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، گروه میکروبیولوزی نفت

3 عضو هئیت علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

چکیده

آلودگی فلزات سنگین خصوصا فلزات سنگین همراه با نفت از معضلات عمده زیست محیطی به شمار می روند. این آلاینده ها خاک، آب و اکوسیستم‌های مرتبط را درگیر ساخته و مشکلاتی را برای فلور و حتی انسانها ایجاد می‌کنند. با توجه به پتانسیل های بالقوه ریز جلبک ها در زمینه حذف و کاهش انواع آلودگی‌ها اعم از نفتی و غیر نفتی (فلزات سنگین)، این پژوهش با استفاده از ریزجلبک Calothrix.sp جدا شده از مناطق آلوده نفتی با هدف بررسی کاهش فلز سنگین نیکل شکل گرفت که طی آن برخی رفتارهای فیزیولوژیک ریزجلبک نیز مطالعه گردید. طراحی آزمایشات با کمک نرم افزار Design expert و با در نظر گرفتن فاکتورهای 4-9pH ، غلظت 5 تا 100 میلی‌گرم بر لیتر نیکل در زمان 30 تا 120 دقیقه اجرا شد. نتایج نشان داد درpH=8 با میزان 74/80 میلی‌گرم بر لیتر نیکل و زمان 24/48 دقیقه بیشترین میزان جذب نیکل (69 درصد) مشاهده می‌شود. تیماردهی بیومس با عوامل شیمیایی و فیزیکی مختلف در قالب‌های مختلفی نظیر تثبیت و یا استفاده از متابولیت‌های آن، روند جذب را تسریع و تسهیل نموده و پتانسیل استفاده از این ریزجلبک را در سیستم های پالایش بعدی هموار می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyanobacteria Calothrix potential in Ni biosorption and physiological responses

نویسندگان [English]

 • Maryam Ameri 1
 • Neda Soltani 2
 • Ladan Baftechi 2
 • Mehdi Bolfion 2
 • seyede mehri javadi 3
 • Behnaz Bagheri 2
1 Industrial Microorganisms Biotechnology Research Department, Industrial Biotechnology Institute, ACECR, Mashhad
2 Petroleum Microbiology Department, Research Institute of Applied Science. ACECR, Tehran
3 plant physiology and genetic
چکیده [English]

Heavy metals pollution, especially heavy metals, is one of the major environmental problems. These pollutants involve soil, water and related ecosystems and cause problems for the flora and even humans. Microalgae have many features, which make them ideal candidates for elimination of petroleum pollution and reduction of various heavy metals contaminations. This study was carried out using Calothrix sp., which isolated from polluted areas with the aim of investigating the reduction of nickel as well as studying some physiological behaviors of microalgae. Experiments design was done with the Design Expert software, which considered factors like PH (pH4-9), nickel concentration (5-100 mg/L) and time (30-120 min). The results showed that at pH8 with 80.74 mg/L nickel concentration and 48.24 min was observed the highest nickel uptake (69%). Treatment of algal biomass with different chemical and physical factors in various forms, such as immobilization or use of its metabolites could improve and facilitate the absorption process and create the potential for using these microalgae in subsequent purification systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calothrix
 • Catalase
 • Environmental pollution
 • Nickel
 • Phycoremediation