بررسی اثر نانوسیلور و اسانس‌های گیاهی بر برخی شاخص‌های ریختی و فیزیولوژیکی پس از برداشت گل بریده ژربرا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

2 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

گل ژربرا یکی از ده گل بریده برتر جهان بوده و ارزش تجاری بالایی دارد، ولی کوتاهی طول عمر آن در اثر خمیدگی یا شکستن گردن و پژمردگی از مشکلات اساسی پس از برداشت این گل بریده است. در این پژوهش گل‌های بریده ژربرا رقم دون (Gerbera jamesonii cv. Dune) ابتدا به‌مدت 24 ساعت در ساکارز 5 درصد قرار گرفتند. سپس تا پایان آزمایش در محلول‌های نگهدارنده شامل غلظت‌های مختلف نانوسیلور، اسانس‌های اسطوخودوس، آویشن و اکالیپتوس قرار داده شدند. طبق نتایج حاصله، تیمار نانوسیلور با غلظت 1 پی‌پی‌ام و اکالیپتوس 25 پی‌پی‌ام موجب تعویق پیری گل‌های بریده ژربرا شد. غلظت‌های مختلف نانوسیلور به همراه تیمار 75 پی‌پی‌ام اسانس آویشن موجب کاهش روند نزولی کربوهیدرات محلول گلبرگ و وزن تر نسبی شدند. غلظت‌های 1 و 3 پی‌پی‌ام نانوسیلور، ساکارز 5 درصد، اسانس آویشن 25 و 75 پی‌پی‌ام و همه غلظت‌های اسانس اکالیپتوس اثر مطلوبی بر محتوای آنتوسیانین گلبرگ داشتند. غلظت‌های مختلف اسانس‌های اسطوخودوس، 25 و 75 پی‌پی‌ام اکالیپتوس، 25 پی‌پی‌ام آویشن به همراه غلظت‌های 1 و 3 پی‌پی‌ام نانوسیلور موجب کاهش خمیدگی گل‌آذین شدند. در نهایت، تیمار نانوسیلور 1 پی‌پی‌ام برای افزایش طول عمر گل بریده ژربرا رقم ״دون״ قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها