کلیدواژه‌ها = نیتروژن برگ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر میزان برخی عناصر (Zea mays L.) پرمصرف برگ و دانه در ذرت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 20-30

نصیبه رضوان طلب؛ همت اله پیردشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ ارسطو عباسیان


2. بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل‌متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ در سویا (Glycine max L.)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 34-40

گلثومه عزیزی؛ لیلا علیمردانی؛ آسیه سیاهمرگویی