کلیدواژه‌ها = گیاهان اسانس دار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اکولوژیک و شکل زیستی گیاهان اسانس‌دار استان یزد

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 8-24

عباس زارع زاده؛ علی میر حسینی؛ محمد رضا عربزاده؛ مهدی شمس زاده؛ محمد باقر رضایی