کلیدواژه‌ها = پنبه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر شوری بر برخی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک 12 ژنوتیپ گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 47-57

قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی


2. بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، محتوای سدیم و کلر برگ در هفت ژنوتیپ پنبه ((Gossypium hirsutum L.

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 29-37

سید جلال میرقاسمی؛ معصومه شابدین؛ محمد علی رضائی؛ عمران عالیشاه


3. اثر پرایمینگ تنظیم کننده پیکس بر شاخص‌های رشد و سیستم آنتی اکسیدانی دانه رست پنبه در سطوح مختلف شوری

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 22-33

عمران عالیشاه؛ مریم نیاکان؛ شهربانو غفوری