کلیدواژه‌ها = متابولیت‌های ثانویه
تعداد مقالات: 2
2. آنالیز کمی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه علف‌های ‌هرز رایج منطقه گنبد کاووس

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 68-81

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ جواد بیات کوهسار؛ امیر قربانی؛ علی محمد خوجه؛ فاطمه حسنعلی زاده چاری