کلیدواژه‌ها = خصوصیات کیفی
تعداد مقالات: 2
1. اثر اسید سالیسیلیک بر استحکام، ماندگاری و برخی ویژگی‌های کیفی انگور عسکری (Vitis vinifera L.) در طول انبارداری

دوره 9، شماره 35، آذر 1393، صفحه 25-33

علی تهرانی فر؛ محمود شور؛ رضا موسی زاده؛ حسین عراقی؛ یحیی سلاح ورزی


2. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی

دوره 6، شماره 24، فروردین 1391، صفحه 26-36

اسماعیل صدیقی؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ یاسر اسماعیلیان