کلیدواژه‌ها = عناصر معدنی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (Populus deltoides Marsh.)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 12-24

مژگان فرزامی سپهر؛ محبوبه محمدی؛ مه لقا قربانلی